Οι τεχνολογικές λύσεις Altares γεννιούνται από την ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένων και εύχρηστων εργαλείων που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας συλλογής απορριμμάτων. Χάρη στα συστήματα αναγνώρισης RFID και GPS για ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων, είναι δυνατή η παρακολούθηση των λειτουργιών που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο και ο εντοπισμός των οχημάτων. Η Altares αναπτύσσει λύσεις υλικού/λογισμικού ικανές να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συλλογή ΑΣΑ.

Show sidebar

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.