Τελευταία Νέα

Athens Bioware

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων Athens Biowaste, για την συλλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή, με την προμήθεια αεριζόμενων κάδων κουζίνας και πλαστικών κάδων 30 λίτρων.