Ανυψωτικοί Μηχανισμοί

Aνυψωτικοί μηχανισμοί (Hooklift) της Disan με δυνατότητα ανύψωσης όλων των ειδών μεταφοράς container.

PUGEDON - Συσκευή Συλλογής Υλικών Ανακύκλωσης και Σίτησης Αδέσποτων Ζώων

Το μηχάνημα Pugedon είναι μια καινοτόμα ιδέα και ένα νέο εμπορικό εγχείρημα που έχει ως σκοπό να αφυπνιστεί η κοινή συνείδηση για τα αδέσποτα ζώα.