Πρεσες Δεματοποίησης Χαρτιού/Νάιλον/P.E.T./Πλαστικού

Πρέσες δεματοποίησης με δυνατότητα συμπίεσης των ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων όπως χαρτί, πλαστικό, χαρτόνι κ.α.

Πρεσοψάλιδα

Πρεσοψάλιδα με δυνατότητα συμπίεσης και τεμαχισμό μετάλλων στους 600, 800 και 1000 Tn.

Πρέσες Δεματοποίησης Αλουμινίου

Πρέσες δεματοποίησης με δυνατότητα συμπίεσης του αλουμινίου σε διάσταση μπάλας 60x40, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τεμαχιστές

Τεμαχιστές πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου, PVC, ξύλινων παλετών, ελαστικών αυτοκινήτων, χαρτονιού, συσκευασιών από μέταλλο έως 1,50mm.

Σύστημα Ανακύκλωσης Καλωδίων

Σύστημα τεμαχισμού καλωδίου και ταξινόμησης σε χαλκό, πλαστικό και σύρμα, με παραγωγικότητα 300-700 kg/ ώρα.