Η fil-eco ε.π.ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, της οποίας η 30χρονη εμπειρία στον τομέα Οικολογία - Περιβάλλον συνδυάζεται με την επιστημονική κατάρτιση.


Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των καιρών –την ανακύκλωση– εγκαινίασε νέα επαγγελματική πορεία με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του περιβάλλοντος.


Η fil-eco αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια μία από τις σημαντικότερες εταιρίες στο χώρο της κατασκευής μηχανημάτων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατά ISO 9001:2008 για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, την Disan Hidrolik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ενώ επίσης συνεργάζεται και με εταιρίες της Κεντρικής Ευρώπης.

  

Aντικείμενο δραστηριοτήτων:

  • Εξοπλισμός Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
  • Εξοπλισμός Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
  • Εξοπλισμός Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Εξοπλισμός Δεματοποίησης Ανακυκλώσιμων Υλικών
  • Εξοπλισμός Ανακύκλωσης Συσκευασιών και λοιπών προϊόντων
  • Εξοπλισμός διαχείρισης οικιακών οργανικών αποβλήτων
  • Εξοπλισμός διαχείρισης RDF - κομποστοποίησης