...το δικτυακό τόπο της fil-eco.


Η fil-eco ε.π.ε. ιδρύθηκε το 2007 από ανθρώπους με μεγάλη ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος. Aνταποκρινόμενη στο αίτημα των καιρών για ανακύκλωση, εγκαινίασε νέα επαγγελματική πορεία με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος.

 


Επένδυση στη Ζωή
Επένδυση στο Μέλλον
Επένδυση στην Ανακύκλωση

fil-eco ε.π.ε.